فعالیت های مجازی جهت دهنده انتخاب های گردشگری

14 می 2017 - 12:30 dsfr.ir/g8049

فعالیت های مجازی جهت دهنده انتخاب های گردشگری
www.couchsurfing.com
صفحه اول وب سایت کوچ سرفینگ

ماهیت فعالیت کاربران در شبکه های مجازی #سفر می تواند نشان دهنده نوع #گردشگری توصیه و پیشنهاد شده در این شبکه ها باشد.

اینترنت، سبک زندگی ما را تغییر داده است. امکانات فضای مجازی هر روزه انتخاب های ما را جهت می دهند؛ چه بخوریم، چه بپوشیم و کجا برویم. دنیای ارتباطی جدید نه تنها ما را به هم مرتبط می کند، بلکه همسو و هم مقصد نیز می کند. در واقع این رسانه ها و پیام های ارتباطی شبکه ای هستند که مقاصد گردشگری را به ما پیشنهاد می کنند و می گویند کجا برویم و کجا نرویم. امروزه پدیده شبکه های اجتماعی مجازی بستر شکل گیری اینگونه شبکه های پیوندی و سرمایه اجتماعی شده اند. تجمع سرمایه اجتماعی در شبکه های مجازی رو به افزایش است و هرچه میزان فعالیت و مشارکت افراد در شبکه های اجتماعی افزایش یابد، میزان سرمایه اجتماعی و هنجارها و ارزش های مشترک آنها نیز افزایش خواهد داشت. هرچند که ساخت سرمایه اجتماعی در دنیای مجازی بی شباهت به ساخت آن در دنیای واقعی نیست، اما بنا به ویژگی های منحصربه فرد دنیای مجازی مانند ناشناختگی و هویت پنهان کاربران، سرمایه اجتماعی مجازی شکل و ماهیتی خاص به خود می گیرد.

رابطه مشارکت در شبکه های مجازی و سرمایه اجتماعی گردشگری

سرمایه اجتماعی مجازی شامل میزان عضویت و مشارکت فرد در شبکه های اجتماعی است که با مولفه های هنجارها و ارزش های فضای مجازی و میزان اعتماد به فضای مجازی سنجیده می شود؛ این مولفه ها بر اساس میزان عضویت و مشارکت فعال ارزیابی می گردند که با میزان فعالیت هایی مانند پسندیدن، کامنت گذاری و اشتراک گذاری سنجیده می شوند؛ امری که بی ارتباط با دیگر مناسبات و روابط جاری در حیات و زندگی روزمره کنشگران اجتماعی نیست و امکان طرح این پرسش را فراهم می سازد که سرمایه اجتماعی افراد در فضای مجازی چگونه بر سفر و گردشگری تاثیرگذار است؟ همچنین اشتراک گذاری تجربه های سفر، پسندیدن، کامنت گذاری و دیگر فعالیت های شناخته شده در شبکه های اجتماعی مجازی گردشگری چه تاثیری بر سرمایه اجتماعی مجازی در این شبکه ها دارند؟

ماهیت فعالیت کاربران در شبکه های مجازی سفر می تواند نشان دهنده نوع گردشگری توصیه و پیشنهاد شده در این شبکه ها باشد. کارکرد اصلی این شبکه ها اشتراک گذاری تجارب سفر، پیشنهاد سفر، پسندیدن و کامنت گذاری است که در نهایت به واسطه این نوع فعالیت های کاربرمحوری، شبکه ای از روابط تعاملی میان کاربران شکل می گیرد و آنها را به یکدیگر پیوند می دهد. البته دامنه این ارتباطات و پیوستگی ها نه الزاما مجازی که در اغلب موارد در قالب تورهای سفر دسته جمعی به دنیای واقعی نیز کشیده می شود. علاوه بر این، ماهیت ارتباط و تعامل برخاسته از سرمایه اجتماعی در فضای مجازی به صورت رفت و برگشتی میان دو فضای مجازی و واقعی در جریان است. ضرورت وجود اعتماد و وجه اشتراک دیدگاهی کاربران گردشگر، شکل گیری شبکه پیوندی اجتماعی میان آنها را کلید می زند.

با این وجود، به طور کاملا روشنی نمی توان ترتیب و اولویتی برای سه مولفه اعتماد، هنجار و ارزش ها و شبکه های پیوندی قائل شد. چه بسا که تعاملات پیوندی همین کاربران خود موجب تقویت و پایداری اعتماد میان آنها در شبکه می شود. برای نمونه، اشتراک گذاری عکس های سفر و تجدید خاطرات همسفران در شبکه پس از بازگشت از سفر اعتماد را مجددا شکل می دهد. بنابراین سه مولفه فوق به طور همزمان و تقریبا به طور یکسان در شکل گیری و پایداری سرمایه اجتماعی کاربران گردشگر سهم دارند. در همین راستا، پژوهش ها نشان می دهند که میان میزان فعالیت و مشارکت کاربران در شبکه های مجازی گردشگری و میزان سرمایه اجتماعی آنها در این شبکه ها رابطه مستقیمی وجود دارد؛ به این معنا که هر اندازه مدت زمان فعالیت کاربران در شبکه بیشتر باشد، میزان سرمایه اجتماعی مجازی نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس. همچنین هرچه میزان مشارکت و ارائه پیشنهادهای سفر کاربران در شبکه افزایش یابد، میزان سرمایه اجتماعی مجازی آنها نیز بیشتر می شود. از سوی دیگر کاربرانی هم که بیشتر به سفر رفته بودند، سرمایه اجتماعی مجازی بیشتری دارند و تجربه ها، عکس ها و فیلم های سفر خود را بیشتر در شبکه به اشتراک می گذارند و اینها در حالی است که میزان تمایل کاربران گردشگر به گردشگری کاوشگرانه، برنامه ای تفاوتی در میزان سرمایه اجتماعی مجازی آنها به وجود نمی آورد.

بر این اساس، می توان نتیجه گرفت گردشگران با اعتماد به شبکه های گردشگری، رعایت هنجارهای شبکه و پیوستگی ارتباطات، تجربه های گردشگری شان را به اشتراک می گذارند، به مقاصد گردشگری جهت می دهند و موجب معرفی مقاصد جدید گردشگری می شوند. به بیانی دیگر، با توجه به میزان بالای سرمایه اجتماعی کاربران در شبکه های مجازی گردشگری ایران و محیط تعامل گرایانه این شبکه ها برای کاربران گردشگر، این امکان فراهم می آید که با توجه به بازخوردهای سایر کاربران به برخی مقاصد گردشگری که بازتاب تجربه های سفر آنها است، انتخاب مناسب تر و معقولانه تری از مقصد گردشگری پیش رویشان داشته باشند. در نهایت باید گفت سرمایه اجتماعی افراد در فضای مجازی در حال افزایش است. همچنین روز به روز شبکه های پیوندی و حمایت افراد از همدیگر در این شبکه ها بیشتر می شود که همه اینها نشان می دهد که آینده رویدادها، در فضای مجازی رقم می خورد. گردشگری نیز از این فضا متاثر است و می توان گردشگری در فضای واقعی را با توجه به وضعیت فعالیت و مشارکت کاربران شبکه ها مدیریت کرد.

نویسندگان

غلامرضا غفاری
مریم تقی زادگان

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 4 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1