تحویل «گراند هتل» برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی

9 می 2017 - 10:40 dsfr.ir/1c8rb

تحویل «گراند هتل» برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی
نامشخص
گراند هتل قزوین، اولین هتل اروپایی ایران

مراسم تحویل و تحول «گراند هتل» با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان #قزوین، نمایندگان شرکت بهره بردار و نمایندگان صندوق احیا انجام شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مراسم تحویل و تحول «گراند هتل» قدیمی ترین هتل ایران با حضور با حضور علی حضرتی ها مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، نمایندگان شرکت سمگا به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار و نمایندگان صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی انجام شد.

«گراند هتل» قزوین، یکی از نمونه های هتل به شیوه مدرن و اروپایی در سال های پایانی دوره قاجاری است و واگذاری آن به منظور مرمت، احیاء و بهر برداری مدت معین می تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت های گردشگری و عرضه نمونه های موفق احیاء بناهای تاریخی در کشور داشته باشد.

این بنا، به مدت 25 سال واگذار و 9 میلیارد تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته شده است و اجاره ماهیانه ای که برای سال پایه آن تعیین شده، سه میلیون تومان است.

1