«دریاچه ارومیه» چگونه خشک نشد؟

8 می 2017 - 11:00 dsfr.ir/r89q4

«دریاچه ارومیه» چگونه خشک نشد؟
ایرنا
دریاچه ارومیه

در این #دولت نه در شعار بلکه به صورت عملیاتی در رابطه با احیای #دریاچه #ارومیه و مسائل مربوط به سهم محیط زیست اقداماتی انجام شده است.

"مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه"

دولت روحانی در حالی احیای دریاچه ارومیه را در دستور کار خود قرار داد که پیش از آن و با توجه به روند خشک شدن آن، انتظار می رفت این دریاچه تا سال 95 به طور کامل خشک شود؛ اما حالا ورق برگشته و اتفاقات بهتری انتظار این دریاچه را می کشد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه معتقد است با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس جمهور روحانی اولویت دولت را احیای دریاچه ارومیه دانست و وزارت نیرو را موظف کرد سدهای در دست مطالعه و اجرا را متوقف کند و سهم دریاچه ارومیه داده شود؛ این یعنی یک تغییر نگاه نسبت به مباحث زیست محیطی.

مسعود تجریشی در گفت و گو با «خبر آنلاین» ضمن تشریح جهت گیری زیست محیطی در دولت دهم گفت: «قبل از اینکه دولت آقای روحانی شکل بگیرد، جهت گیری محیط زیستی کشور به این سمت بود که وزارت نیرو سد بسازد و بدون در نظر گرفتن نیازهای محیط زیستی، آب از سوی بخش کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد. در آن زمان سیاست وزارت جهاد کشاورزی هم این بود که بتوانند از منابع آبی که به آنها داده شده برای توسعه کشاورزی استفاده کنند؛ یعنی در بخش وزارت نیرو در آن زمان چیزی به نام نیاز زیست محیطی تالاب ها و تعیین نیاز زیست محیطی در تخصیص های وزارت نیرو وجود نداشت.» وی ادامه داد: «اما سال گذشته وزیر نیرو تعیین کرد که اکوسیستم کل کشور به چقدر آب نیاز دارد. در اینجا یک مصرف کننده دیگر هم دیده شد به نام محیط زیست که هم تراز با بخش کشاورزی باید نیازش دیده می شد.»

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در بخش نیاز کشاورزی انجام شد، تصریح کرد: «یکی از اقدامات این بود که چگونه بتوانیم در بخش کشاورزی نه تنها مصرف بی رویه آب را کاهش دهیم، بلکه بهره وری آن را در بخش کشاورزی افزایش دهیم، زنجیره ارزش ایجاد کنیم و در پایان بتوانیم آن مقدار آبی که سهم دریاچه ارومیه بود را به آن برگردانیم. این یعنی به صورت عملیاتی سهم محیط زیست را بتوانیم در اقداماتمان مورد توجه قرار داده و نیاز آن را نادیده نگیریم.» به اعتقاد تجریشی، در این دولت نه در شعار بلکه به صورت عملیاتی در رابطه با احیای دریاچه ارومیه و مسائل مربوط به سهم محیط زیست اقداماتی انجام شده است.

این مقام مسوول درباره استفاده از تجربه احیای «ارومیه» در بخش های دیگر محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: «برنامه ارائه شده می تواند یک مدل برای احیای دیگر تالاب های کشور باشد. در واقع، می توان این دوره و شروع احیای دریاچه ارومیه را نقطه عطفی خواند که بعد از آن و در سال های آینده بتوان اکوسیستم های از دست رفته را دوباره احیا کرد، به صورتی که هم کشاورزی، هم محیط زیست و هم معیشت کشاورزان و توسعه منطقه ای را در کنار یکدیگر ببینیم نه در تقابل با یکدیگر.»

1