توقف ساخت و ساز 3000 متری در حریم تخت جمشید

6 می 2017 - 13:20 dsfr.ir/jr7bm

توقف ساخت و ساز 3000 متری در حریم تخت جمشید
طنین پاسارگاد
حفر چاه در حریم تخت جمشید

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان #مرودشت گفت: 13 اردیبهشت 96 حکم قضایی درباره ساخت و ساز غیرمجاز در حریم درجه دو تخت جمشید اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس، سعید صفرزاده خبر داد: با اجرای حکم قضایی، ساخت و ساز غیرمجاز در مساحت سه هزار متر مربع در حریم درجه دو تخت جمشید، کنار شهر تاریخی استخر قلع و قمع شد.

وی افزود: هرگونه تغییر کاربری زمین های کشاورزی بیرون از طرح هادی روستایی براساس ضوابط حریم درجه دو ممنوع است و بر اساس ضوابط محوطه میراث جهانی تخت جمشید باید حفظ و حراست شود.

او تاکید کرد: همچنین هرگونه تخلف در حرایم میراث فرهنگی توسط بخش حقوقی این اداره پی گیری و اقدام قضایی می شود.

1