16 ژانویه 2021 - 16:05

امضای تفاهم نامه همکاری میان میراث فرهنگی ایران و ایکروم جهانی

4 می 2017 - 12:00 dsfr.ir/fa9vs

امضای تفاهم نامه همکاری میان میراث فرهنگی ایران و ایکروم جهانی
buildingdate.com
مرکز بین المللی 'مطالعه، حفاظت و مرمت اموال فرهنگی' موسوم به ایکروم

تفاهمنامه همکاری سه جانبه میان معاونت میراث فرهنگی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و ایکروم با هدف تقویت، حمایت و حراست از میراث فرهنگی امضا شد.

به گزارش ایسنا، این تفاهمنامه در راستای همکاری های پیشین میان سه نهاد در سازماندهی و برنامه های آموزشی در حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی در ایران و منطقه با حضور محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور، «استفانو دیکارو»، مدیرکل ایکروم به امضاء رسید که تبدیل ایران به مرکزی برای آموزش کارشناسان و ذی نفعان حوزه میراث فرهنگی منطقه از دیگر اهداف این تفاهم نامه بود.

طالبیان با بیان این که این تفاهم نامه با هدف تقویت، حمایت و حراست از میراث فرهنگی به عنوان یک جزء تفکیک ناپذیر توسعه پایدار به امضا رسیده است، اظهار کرد: به موجب این تفاهم نامه، طرفین در حوزه های میراث فرهنگی و توسعه پایدار، حمایت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی، حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز حادثه، حفاظت سنگ، تقویت نقش موزه ها و مجموعه های آنها، حمایت از میراث، در جهان متمایل به شهرنشینی امروز، پاسداری و صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و حمایت از میراث فرهنگی زیرآب با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

به گفته وی، انتظار می رود فعالیت های تفاهم شده به فرصت های آموزش عالی و توسعه حرفه ای برای حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی، فرصت های آموزش عالی و توسعه حرفه ای به منظور ارتقا نقش میراث در توسعه پایدار از جمله در زمینه ترویج گردشگری و گفت و گوی میان فرهنگی در محوطه های میراث جهانی و سایر محوطه ها منجر شود.

معاون میراث فرهنگی همچنین به فرصت های آموزش عالی و توسعه حرفه ای اشاره کرد و افزود: فرصت های آموزش عالی و توسعه حرفه ای در جهت تقویت مدیریت خطر و حفاظت پیشگیرانه در مجموعه موزه ای، تقویت باستان شناسی پیشگیرانه برای توسعه پایدار، ترویج رهیافت منظر به منظور پشتیبانی از برنامه هایی که خلا میان میراث فرهنگی و میراث طبیعی را پر می کند، مورد توجه باشند.

او تاکید کرد: افزایش آگاهی در مورد مشکلات حفاظت شهری نیز از دیگر نتایج مورد انتظار فعالیت های این تفاهم نامه به شمار می رود که لازم است در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، مرکز بین المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم (ICCROM) ارگانی است که با هدف حفاظت از میراث فرهنگی جهان از طریق آموزش، اطلاع رسانی، پژوهش، همکاری و برنامه های حمایتی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و ظرافت مواریث فرهنگی تاسیس شده است.

این مرکز در 21 اکتبر 1993 در هجدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به ثبت رسید. مرکز بین المللی مطالعه، حفاظت و مرمت اموال فرهنگی که ایکروم نام گرفته، موظف است تا از طریق شیوه های بدیع، توسعه یافته و ساده به حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی جهان بپردازد.

ماموریت این سازمان براساس مفادی که چندی پیش از تاسیس آن نوشته شد است در نوامبر سال 2005 بازنگری شد. این ماموریت در چند بند تعریف شده که بند نخست آن بر پایه اهداف و عملکردها است.

1