اما و اگرهای محیط زیستی درباره «اتوبان صدر»

4 می 2017 - 10:30 dsfr.ir/rw1ln

ترافیک بزرگراه صدر

اگر هزینه ساخت #اتوبان صدر برای ساخت خطوط #مترو استفاده می شد، امروز شاهد آلودگی هوا، آلودگی صوتی و افزایش #ترافیک در #تهران نبودیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه رژیم جاده ای در دنیای امروز بر توسعه حمل و نقل زیرزمینی تمرکز دارد، گفت: ساخت اتوبان صدر اقدامی غیرعلمی بود و اگر هزینه ساخت اتوبان صدر برای ساخت خطوط مترو استفاده می شد، امروز شاهد آلودگی هوا، آلودگی صوتی و افزایش ترافیک در تهران نبودیم. اصولا در دنیای امروز وقتی بحث ترانزیت و حمل و نقل عمومی مطرح می شود، اولین سیستم هایی که از نظر زیست محیطی مطرح و مناسب تلقی می شوند، سیستم های مترو و زیرزمینی هستند.

سعید متصدی در گفت و گو با ایسنا افزود: کشورهای دنیا برای سیستم حمل و نقل زیرزمینی اولویت قائل هستند؛ چون مصرف سوخت ندارد و با برق کار می کند؛ پس آلودگی هوای آن صفر است و به علت حرکت از زیر زمین، آلودگی صوتی ایجاد نمی کند. در نتیجه این دو نوع آلودگی که در شهرها دچار آن هستیم، از طریق توسعه حمل و نقل زیرزمینی حل می شود؛ علاوه بر آن این سیستم حمل و نقل به دلیل ظرفیت بسیار بالا و وجود فاصله کم بین حرکت دو قطار، حجم بسیار زیاد مسافر را پوشش می دهد.

متصدی با اشاره به ضرورت کاهش استفاده از خودروهای شخصی در شهرها تصریح کرد: آلودگی هوا، آلودگی صوتی و کاهش و حل معضل ترافیک از طریق توسعه حمل و نقل زیرزمینی محقق می شود؛ بنابراین از لحاظ زیست محیطی وقتی این سه مقوله را در کنار ساخت بزرگراه و دو طبقه و سه طبقه کردن بزرگراه ها قرار می دهیم، متوجه می شویم که این سازه ها به هیچ وجه توجیه زیست محیطی ندارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه حمل و نقل زیرزمینی باعث کاهش چشمگیر ترافیک می شود، گفت: اطمینان به سیستم حمل و نقل عمومی نیز یک مسئله مهم است که در مترو و سیستم حمل و نقل زیرزمینی وجود دارد؛ ولی در سیستم حمل و نقلی مثل اتوبوس به ندرت محقق می شود. برای مثال در کلانشهر بزرگی مثل تهران، هنوز اتوبوسی نداریم که سر ساعت در ایستگاه باشد. این وضعیت موجب می شود که اطمینان مردم به مترو افزایش یابد و مراجعه آن ها به این سیستم حمل و نقل بیشتر شود.

متصدی با اشاره به ضرورت کاهش استفاده از خودروهای شخصی در شهرها تصریح کرد: آلودگی هوا، آلودگی صوتی و کاهش و حل معضل ترافیک از طریق توسعه حمل و نقل زیرزمینی محقق می شود؛ بنابراین از لحاظ زیست محیطی وقتی این سه مقوله را در کنار ساخت بزرگراه و دو طبقه و سه طبقه کردن بزرگراه ها قرار می دهیم، متوجه می شویم که این سازه ها به هیچ وجه توجیه زیست محیطی ندارد.

وی تأکید کرد: اگر بزرگراهی ساخته شود و مدیریت نشود، بعد از مدت کوتاهی به محل ترافیک جدیدی تبدیل می شود. برای مثال بزرگراه همت 20 یا 25 سال پیش ساخته شد. در آن روزها یک مسیری باز شد تا مردم بتوانند با سرعت زیاد حرکت کنند. در نتیجه این انگیزه شد تا افراد بیشتری سوار خودروی شخصی شوند؛ بنابراین وقتی یک اتوبان را دو طبقه می کنیم، چون مسیر باز می شود، انگیزه مردم برای استفاده از خودروی شخصی بالا می رود و در نتیجه این اقدام تعداد افرادی را که می خواهند به این شیوه تردد کنند، بالا می برد و همان اتوبان قفل می شود؛ بنابراین ساخت بزرگراه بدون مدیریت باعث می شود در آینده یک فاجعه بزرگ تر را رقم بزنیم که این موضوع درباره مترو صادق نیست.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه توسعه جاده ها و بزرگراه ها در صورت مدیریت صحیح و به شرط اینکه باعث افزایش انگیزه شهروندان برای استفاده از خودروی شخصی نشود، خوب است، گفت: در شهری مثل تهران این سازه ها هیچ وقت مدیریت شده ساخته نشده اند. اتوبان های حکیم و همت نیز به همین شکل ساخته شدند. درست است که ما به بزرگراه نیاز داریم؛ ولی توسعه حمل ونقل عمومی و استفاده از سیستم های حمل ونقل زیرزمینی در اولویت است.

متصدی با بیان اینکه امروز در دنیا برای توسعه حمل و نقل عمومی و جلوگیری از حمل و نقل خصوصی، یک رژیم جاده ای وجود دارد، تصریح کرد: براساس این رژیم، باید جاده ها را باید طوری تنگ و کوچک کنیم که مردم تمایلی به استفاده از خودروی شخصی نداشته باشند و به سمت سیستم حمل و نقل عمومی بروند؛ بنابراین وقتی یک بزرگراه را دو طبقه می کنیم، برخلاف این رژیم جاده ای و استراتژی جهانی عمل کرده ایم و جاده را گشاد و باز کرده ایم تا مردم بیشتر از خودروهای شخصی استفاده کنند؛ در صورتی که اگر همین هزینه برای ساخت خطوط مترو استفاده می شد، امروز شاهد آلودگی هوا، آلودگی صوتی و افزایش ترافیک در تهران نبودیم. متصدی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر وقتی از اتوبان صدر عبور می کنیم، چه در طبقه بالا و چه در طبقه پایین در بعدازظهر به سمت شرق و در صبح به سمت غرب، قفل است.

این وضعیت نشان می دهد که ندانسته و مطالعه نکرده کاری را انجام دادیم و امروز نه تنها مردم را به دردسر انداخته ایم؛ بلکه سبب افزایش استفاده از خودروی شخصی و افزایش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک شده ایم.

1