4 اکتبر 2021 - 17:27

تداوم تلاش ایران برای ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی

3 می 2017 - 14:40 dsfr.ir/yz9jh

تداوم تلاش ایران برای ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی
میثم رودکی
صنایع دستی اصفهان در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

کشورهای جهان برای شناخته شدن، تحقق فعالیت های گفتمانی، فرهنگ سازی و #برندسازی در حوزه صنایع دستی نیازمند شناخته شدن در مراجع بین المللی اند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تأیید مراجع بین المللی نوعی امتیاز محسوب می شود، چراکه یک مرجع بین المللی متخصص و بی طرف آن را تأیید کرده است؛ این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت یازدهم موفق به ثبت چهار شهر جهانی صنایع دستی در شورای جهانی شد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرهای تبریز به عنوان «شهر جهانی فرش»، اصفهان به عنوان «شهر جهانی صنایع دستی»، لالجین به عنوان «شهر جهانی سفال» و مشهد به عنوان «شهر جهانی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی» را ثبت کرد.

بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با تأکید بر اصل برندسازی و تجاری سازی به واسطه ثبت این چهار شهر، اعلام کرد که ایران از این حیث پس از چین در رتبه دوم در سطح جهان قرار دارد.

مشروح گفت و گو با او را در ادامه می خوانید:

  • ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی چه اهمیتی دارد؟

انتخاب این شهرها با توجه به شاخص های موجود و عوامل و عناصری که باید رعایت کنند روند بسیار دشواری است؛ ازاین رو، هر کشوری که موفق به ثبت یک شهر در این حوزه شود، می تواند این موضوع را به عنوان یکی از افتخارات خود محسوب کند.

  • مزایای ثبت شهرهای جهانی چه جنبه هایی دارند؟

ثبت شهر جهانی موجب برندسازی و شناخته شدن آن رشته خاص صنایع دستی در آن شهر در مقیاس جهانی می شود که به دنبال آن، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی و تجاری و گردشگری می تواند برای آن شهر مفید باشد. این امر بدان معنی است که وقتی شهری به عنوان «شهر جهانی سنگ های قیمتی» نام می گیرد، محصولات سنگ هایی که از این شهر خارج می شود در سطح جهان با نگاه ارزشمندتری موردتوجه قرار می گیرد. علاوه برآن، موجب جذب گردشگر نیز می شود.

  • ایران در این حوزه از چه جایگاهی برخوردار است؟

در دولت یازدهم چهار شهر کشور به عنوان شهر جهانی صنایع دستی ثبت شدند. درواقع، ما شهرهای کاندیدای خود را به شورای جهانی معرفی کردیم و این شورا این چهار شهر را تأیید کرد. بدین ترتیب، ایران پس از چین، در سطح جهانی، از نظر تعداد شهرهای جهانی صنایع دستی در رتبه دوم قرار دارد.

  • آیا روند ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی تداوم دارد؟

در سال جاری قرار است دو شهر و یک روستا را برای ثبت به شورای جهانی معرفی کنیم. به دلیل توجه خاص دولت یازدهم به روستاها، به شورای جهانی پیشنهاد کردیم که علاوه بر شهرهای جهانی، روستای جهانی نیز مدنظر قرار گیرد که با این پیشنهاد موافقت کردند. بدین ترتیب، امسال اولین کاندیدای روستای جهانی خود را نیز به این شورا معرفی خواهیم کرد که درصورت ثبت، اولین روستای جهانی صنایع دستی را ایران ثبت خواهد کرد.

  • شهرهای بعدی کاندیدا برای ثبت را چه شهرهایی تشکیل می دهند؟

ازآنجاکه شهرها برای ثبت جهانی باید ابتدا ملی شوند، سه شهر ملی مشخص شده است و در جلسه آتی نیز دو شهر ملی دیگر مشخص می شود. شهرهای نودشه کرمانشاه به عنوان «شهر ملی گیوه»، گنبد کاووس به عنوان «شهر ملی زیورآلات و فرش ترکمن» و درنهایت شهرضا به عنوان «شهر ملی سفال» انتخاب شده اند. علاوه براین، چند پرونده دیگر نیز در دست بررسی است که کاشان به عنوان شهر نساجی و شیراز به عنوان شهر خاتم ازجمله آن ها هستند. در حوزه روستاها نیز در جلسه آتی پنج یا شش روستا معرفی خواهند شد که روستاهای «کلپورگان» بلوچستان، «رویین» در خراسان شمالی و چند روستای دیگر در نقاط مختلف کشور ازجمله آن ها هستند که از میان آن ها دو یا سه روستا به عنوان روستاهای ملی انتخاب می شوند و یکی از این روستاها به عنوان نماینده برای ثبت روستای جهانی معرفی خواهد شد.

1