کشف اثر دست گونه ای از دایناسور در رابر کرمان؟!

3 می 2017 - 10:40 dsfr.ir/fv04b

کشف اثر دست گونه ای از دایناسور در رابر کرمان؟!
ایسنا
کشف اثر دست گونه ای از دایناسورها در شهرستان رابر

مدیرکل میراث فرهنگی و #گردشگری استان #کرمان گفت: هیچ گزارش مستدل رسمی مبنی بر اثر دست گونه ای از دایناسورها، به دست ما نرسیده است.

«محمود وفایی» در گفت و گو با ایسنا، در خصوص کشف اثر دست گونه ای از دایناسورها در شهرستان رابر، گفت: هیچ گزارش مستدل رسمی مبنی بر اثر دست گونه ای از دایناسورها، به دست ما نرسیده است.

وی با بیان این مطلب که اگر گزارشی در این رابطه به ما ارسال شود، حتما کارشناسان ما برای بررسی خواهند رفت، اظهار کرد: چنین مواردی نیازمند بررسی های زمین شناختی و متخصصین در این عرصه است.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر این که چنین ادعاهایی باید بررسی شود، یادآور شد: این گونه اخبار بی پایه و اساس است، مگر این که پس از اعلام نظر کارشناسان علمی، مطرح شود.

1