سود نوروزی ایرانیان برای گردشگری ترکیه!

3 می 2017 - 10:30 dsfr.ir/hx3yu

سود نوروزی ایرانیان برای گردشگری ترکیه!
wtg-global.net
مسجد سلطان احمد در استانبول

روند نزولی ورود گردشگران ورودی #ترکیه به رغم برخی نشانه های مثبت همچنان ادامه دارد.

وزارت گردشگری ترکیه در تازه ترین گزارش خود به بررسی روند ورود گردشگران خارجی به ترکیه پرداخته و از کاهش 4 درصدی ورود گردشگران خارجی به ترکیه در ماه مارس سال جاری نسبت به ماه مارس سال گذشته خبر داده است. طبق گزارش این وزارت، در ماه مارس سال 2017، یک میلیون و 587 هزار گردشگر خارجی از ترکیه دیدن کردند که نسبت به سال گذشته کاهشی 65 هزار و 504 نفری را نشان می دهد. این در حالی است که در ماه مارس سال 2015، یک میلیون و 895 هزار و 940 نفر از این کشور دیدن کرده بودند.

با وجود اینکه تعداد گردشگران ورودی به ترکیه همچنان نسبت به سال گذشته نزولی است، اما به نظر می رسد ترکیه اندک اندک در حال بازگشت به روزهای خوش گذشته است. نشانه چنین ادعایی نیز آمار گردشگران ورودی است. در پایان سال 2016 تعداد این گردشگران نسبت به سال پیش از آن با کاهش 30 درصدی روبه رو شد و از 36 میلیون و 244 هزار و 632 نفر به 25 میلیون و 352 هزار و 213 نفر کاهش یافت. همچنین در 15 ماه گذشته رشد گردشگران ورودی به ترکیه به رغم منفی بودن تا این میزان بهبود نیافته بود و آمار رشد ورودی گردشگران به ترکیه در ماه های مختلف سال 2016 در نوسان بود. با آغاز سال 2017 به نظر می رسد این روندها حاکی از کنترل نسبی شرایط و تلاش ترکیه برای احیای گردشگری خود است؛ هرچند، هنوز هم گردشگری این کشور در معرض آسیب قرار دارد و تحولات اخیر ترکیه ممکن است این آتش رو به خاموشی را شعله ورتر کند.

بهبود آمار سه ماهه

آمارها نشان می دهد در 3 ماه نخست سال، به ترتیب در سال 2015 تعداد 4 میلیون و 530 هزار و 224 نفر، در سال 2016 تعداد 4 میلیون و 63 هزار و 477 نفر و در سال 2017 تعداد 3 میلیون و 802 هزار و 314 نفر از ترکیه دیدن کرده اند. گردشگران ورودی به ترکیه در این مدت در سال 2016 نسبت به مدت مشابه سال 2015 با کاهش 10.3 درصدی روبه رو شده بودند. حال آنکه در سال 2017 تغییرات تعداد گردشگران نسبت به سه ماه نخست سال 2016 به 6/43- درصد رسیده است. استانبول، ادیرنه، آرتوین، آنتالیا و آغری پنج شهر نخست در پذیرایی از گردشگران خارجی در مارس 2017 بوده اند.

اثرات نوروزی

یکی از عواملی که بر گردشگری ماه مارس در ترکیه اثر گذاشته است، تعطیلات نوروزی به خصوص در ایران و ورود گسترده گردشگران کشورمان به ترکیه است. نوروز از 21 مارس امسال آغاز شد و تا دوم آوریل ادامه داشت؛ بنابراین، تعطیلات نوروزی که در آمارهای ماه مارس منعکس شده اند، بر سفرهای خارجی گردشگران به ترکیه اثرگذار بوده اند. بنابر گزارش وزارت گردشگری ترکیه، ایران رتبه نخست را در میان گردشگران ورودی به این کشور در ماه مارس داشته است. در این ماه، 262 هزار و 336 ایرانی از ترکیه دیدن کرده اند که معادل با 16.53 درصد از کل گردشگران خارجی ورودی به این کشور در این ماه بوده است. این میزان از نظر دیگری نیز قابل توجه است؛ به رغم کاهش گسترده سفر گردشگران خارجی به این کشور، آمار ورود ایرانیان به ترکیه با افزایش روبه رو بوده است. در ماه مارس سال 2016، ایرانیان 250 هزار و 611 گردشگر به ترکیه فرستاده بودند که 15.17 درصد از کل گردشگران ترکیه را تشکیل می داد و در ماه مارس سال 2015 نیز تعداد ایرانیان سفر کرده به این کشور به 248 هزار و 884 نفر می رسید که معادل با 13.13 درصد از گردشگران ورودی به این کشور بود.

پس از ایران، گرجستان، بلغارستان، آلمان و روسیه بزرگ ترین گردشگران ترکیه را در ماه مارس سال جاری میلادی تشکیل داده اند. 177 هزار و 564 گردشگر گرجستانی، 141 هزار و 648 گردشگر بلغاری، 130 هزار و 310 گردشگر آلمانی و 58 هزار و 654 گردشگر روس نیز از ترکیه دیدن کرده اند که به ترتیب 11.19 ، 8.93، 8.21 و 3.70 درصد از کل گردشگران این کشور در ماه مارس سال 2017 را شامل می شده اند. سایر کشورها نیز 816 هزار و 495 نفر از گردشگران خارجی این کشور را تشکیل می دادند که 51.45 درصد از کل گردشگران ترکیه است. نکته قابل توجه در این مورد کاهش قابل توجه تعداد گردشگران آلمانی وارد شده به این کشور در دو سال اخیر بوده است. گردشگران آلمانی در ماه مارس سال 2015 با رقمی در حدود 279 هزار گردشگر در رتبه نخست بازدیدکنندگان از ترکیه قرار داشتند. تعداد آلمانی های سفرکننده به ترکیه، در ماه مارس سال 2016 به حدود 231 هزار گردشگر کاهش یافت و اکنون در ماه مارس سال 2017 نیز تعداد آنها به 130 هزار تن رسیده است.

نکته مهم دیگر بازیابی گردشگران روس توسط ترکیه است. در سال 2015 حدود 58 هزار گردشگر روس از ترکیه بازدید کرده بودند که در پی تنش های این کشور با روسیه، ساقط کردن هواپیمای جت این کشور و در پی آن تحریم سفر به ترکیه از سوی روسیه، این تعداد در مارس 2016 به 24 هزار نفر رسید. آمار جدید اما نشان می دهد در ماه مارس 2017 تعداد این گردشگران دوباره به 58 هزار نفر بازگشته است. تعداد گردشگران بلغاری نیز در سال های اخیر افزایش یافته اما این افزایش در دو سال تنها به 28 هزار نفر می رسد و چندان قابل توجه نیست. این امر در مورد گرجستان نیز صادق است؛ با این تفاوت که افزایش تعداد گردشگران دو سال اخیر آنان که به ترکیه مسافرت کرده اند، به 55 هزار نفر می رسد.

مطالعه روند ورود گردشگران خارجی به ترکیه در 3 ماه نخست سال 2017 نیز گویای این امر است که ایران در صدر کشورهای فرستنده گردشگر به ترکیه قرار دارد و با 494 هزار و 568 نفر، 13.01 درصد از کل گردشگران ترکیه را به خود اختصاص می دهد که نسبت به سال 2016 افزایش 1.5 درصدی و نسبت به سال 2015 نیز که 9.61 درصد بوده است، افزایشی 3.39 درصدی نشان می دهد. شمار گردشگران ایرانی در سه ماه نخست سال 2016 برابر با 467 هزار و 833 نفر و در همین مدت در سال 2015 برابر با 435 هزار و 516 نفر بود که خود می تواند توضیح دهنده افزایش سفرهای نوروزی ایرانیان به ترکیه در سال های اخیر و به رغم افزایش ناامنی و بی ثباتی در این کشور باشد.

وسایل نقلیه پرطرفدار

در همین حال طبق گزارش وزارت گردشگری ترکیه، گردشگران خارجی ورودی به ترکیه در ماه مارس سال 2017 در بیشتر مسافرت ها به این کشور، از حمل ونقل هوایی استفاده کرده اند. آمار وزارت گردشگری ترکیه نشان می دهد در ماه مارس سال جاری میلادی 962 هزار و 666 نفر از این طریق به ترکیه سفر کرده اند. این در حالی است که حمل ونقل جاده ای با 604 هزار و 303 نفر در رده بعدی قرار داشته و 19 هزار و 512 نفر از گردشگران خارجی نیز از طریق دریایی به این کشور وارد شده اند. مسافرانی که از حمل ونقل ریلی استفاده کرده اند نیز با 526 نفر در جایگاه آخر استفاده از وسایل حمل ونقل برای سفر به ترکیه قرار داشته اند. این آمار حاکی از تقریبا نصف شدن ورود به این کشور از طریق دریایی نسبت به سال های 2015 و 2016 بوده است. از سوی دیگر میزان ورود گردشگران خارجی با استفاده از هواپیما به این کشور نیز با کاهش 146 هزار نفری نسبت به ماه مارس سال گذشته میلادی و کاهش 379 هزار نفری نسبت به سال 2015 میلادی روبه رو بوده است.

همچنین مسافرت جاده ای گردشگران به این کشور با رشد مثبت روبه رو بوده و افزایشی تقریبا 100 هزار نفری نسبت به ماه مارس سال 2016 میلادی را تجربه کرده است. گردشگران ریلی نیز نسبت به 289 نفر ماه مارس سال گذشته و به رغم تعداد اندک آنان، رشد خوبی داشته اند؛ ضمن اینکه در ماه مارس سال 2015 میلادی تعداد گردشگران استفاده کننده از حمل ونقل ریلی برای ورود به ترکیه 2 هزار و 399 نفر بوده است که در دو سال اخیر کاهش چشمگیری را نشان می دهد. در عین حال، گردشگرانی که در این ماه میلادی ترکیه را ترک کرده اند بیشتر از حمل ونقل هوایی استفاده کرده اند؛ به نحوی که 871 هزار و 307 نفر از طریق هوایی، 598 هزار و 739 نفر از طریق جاده ای، 529 نفر از طریق ریلی و 20 هزار و 277 نفر نیز از طریق دریایی این کشور را ترک کرده اند. علاوه بر این، 9 هزار و 686 نفر نیز سفر کوتاه مدتی به این کشور داشته اند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1