ادامه واکنش ها به اظهارات «بنیاد» درباره مالکیت کاخ های نیاوران و سعدآباد

29 آوریل 2017 - 13:40 dsfr.ir/af9cb

ادامه واکنش ها به اظهارات «بنیاد» درباره مالکیت کاخ های نیاوران و سعدآباد
آدرس لند
کاخ - موزه سعدآباد

قاعده و عقل حکم می کند حفاظت، نگهداری و مدیریت اماکنی مانند #نیاوران و #سعدآباد به دستگاه های تخصصی یعنی میراث فرهنگی واگذار شود.

یک پیشکسوت در حوزه میراث فرهنگی در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره  ادعای بنیاد مستضعفان مبنی بر مالکیت دو مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و سعدآباد، گفت: «واگذاری آثار و اماکنی مانند نیاوران و سعدآباد در اوایل انقلاب اسلامی بر اساس تصمیمی صحیح به سازمان میراث فرهنگی صورت گرفت، چون اساس تشکیل این سازمان حفاظت و نگهداری از این آثار است.»

عادل فرهنگی در گفت و گو با «ایسنا» افزود: «با این حال اکنون بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت این آثار شده، این در حالی است که این ادعا مبنایی ندارد و در طول سال های گذشته سازمان میراث فرهنگی به رغم همه  فراز و فرودها از اماکن فرهنگی تاریخی به خوبی مراقبت کرده است.»

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی از چند دهه گذشته در این زمینه فعالیت می کند، ادامه داد: «نمی توان به یک باره بخش مهمی از اماکن در اختیار این سازمان را از آن جدا کرد و به یک دستگاه دیگری سپرد.» این پژوهشگر با تاکید بر این نکته که اساسا شرح وظایف بنیاد مستضعفان چیز دیگری است، خاطرنشان کرد: «قاعده و عقل حکم می کند حفاظت، نگهداری و مدیریت اماکنی مانند نیاوران و سعدآباد به دستگاه های تخصصی یعنی میراث فرهنگی واگذار شود.»

براساس این گزارش، حدود 10 سال پیش صحبت هایی درباره  مالکیت بنیاد مستضعفان بر دو کاخ نیاوران و سعدآباد مطرح و حتی پیگیری هایی نیز انجام شد. پس از آن، اوایل سال 92 بار دیگر سر صحبت در این زمینه باز و جلسات دادگاهی نیز برگزار شد، اما بار دیگر موضوع مسکوت شد؛ تا اینکه از حدود 15 روز پیش دوباره خبرهایی از تلاش های مجدد بنیاد مستضعفان برای گرفتن حق مالکیت دو مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران و سعدآباد منتشر شد. انتشار این خبر واکنش های متفاوتی را به همراه داشت؛ واکنش هایی که هنوز هم ادامه دارند؛ از معاون رئیس جمهور و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گرفته تا تعدادی از معماران و شهرسازان و حتی احمد حکیمی پور، عضو و رئیس کمیته  میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران هر کدام با دلایل و مستندات خود تاکید می کنند که بنیاد مستضعفان نمی تواند ادعای مالکیت کاخ ها را داشته باشد.

1