21 مارس 2021 - 16:18

کشف جدید در مسجد امام اصفهان

29 آوریل 2017 - 13:00 dsfr.ir/nw4ec

کشف جدید در مسجد امام اصفهان
جام نیوز
مسجد امام اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی و #گردشگری استان #اصفهان از کشف چندین آبراهه جدید در مسجد امام همزمان با ادامه کاوش های باستان شناسی خبر داد.

به گزارش «ایرنا»، فریدون اله یاری اعلام کرد: «در کاوش های اخیر، تونلی به طول 12 متر در مسیر شرقی و غربی آبراهه اصلی و همچنین تونلی کوچک تر به طول 34 متر در مسیر شمالی و جنوبی آبراهه اصلی کشف شده است.» وی افزود: «باستان شناسان در ادامه این عملیات موفق به کشف ورودی تونل های کوچک تری هم شده اند که نشان از دقت و ظرافت و همچنین پیچیدگی در طراحی این تونل ها بیش از 400 سال قبل در عمق چهار متری زمین دارد.»

اله یاری تاکید کرد: «با توجه به اینکه مجموعه عظیم میدان نقش جهان، در قلب شهر اصفهان در عصر صفوی قرار داشته است، فرضیه وجود یک شبکه بزرگ و پیچیده آبرسانی در زیرزمین، با توجه به کشف آبراهه های متعدد دیگر در نزدیکی این آبراهه ها در بخش های مختلف شهر بیش از گذشته تقویت می شود.» وی خاطرنشان کرد: «هم اکنون کار مستندنگاری و مرمت بخش های جدید کشف شده مسجد امام در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان قرار گرفته است.»

دی ماه سال گذشته اجرای عملیات بهسازی بخشی از مسجد امام اصفهان منجر به کشف آبراهه ها و تونل های جدیدی در این مسجد شد و پس از آن کاوش های باستان شناسی برای کشف و شناسایی کامل این سازه در این مسجد امام در حال انجام است.

1