معاون میراث فرهنگی اعلام کرد

پذیرش پرونده ثبت جهانی ارسباران در یونسکو

26 آوریل 2017 - 10:30 dsfr.ir/qy5sf

پذیرش پرونده ثبت جهانی ارسباران در یونسکو
ویکی پدیا
ارسباران

منطقه حفاظت شده #ارسباران دومین پرونده میراث طبیعی ایران است که به دلیل اهمیت ویژه این منطقه به لحاظ تنوع گیاهی و جانوری به یونسکو ارسال شد.

با پذیرش مرحله نخست پرونده نامزد ثبت جهانی منطقه حفاظت شده ارسباران از سوی یونسکو و ارسال آن به اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، دو پایگاه پژوهشی در خانه های تاریخی «وینق» در روستای وینق کلیبر و «آینالو» در شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی ایجاد می شود.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این خبر گفت: «این دو بنای تاریخی به منظور اجرای مدیریت یکپارچه و ضرورت ایجاد پایگاه در این منطقه انتخاب شده که پس از تملک و مرمت به پایگاه هایی برای انجام مطالعات پژوهشی، استقرار گروه های پایش و نمایندگان دستگاه های مرتبط، معرفی بهینه منطقه و ... تبدیل خواهند شد.»

محمدحسن طالبیان خاطرنشان کرد: «منطقه حفاظت شده «ارسباران» دومین پرونده میراث طبیعی ایران است که به دلیل اهمیت ویژه این منطقه به لحاظ تنوع گیاهی و جانوری بی نظیر در جهان و رویشگاه و اکوسیستم جنگلی کشور برای ثبت در فهرست میراث جهانی انتخاب و پس از دو سال پیگیری کارشناسان و نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع تلاش کارشناسان و حمایت مسوولان ملی، استانی و محلی پیش از فوریه 2017 به یونسکو ارسال شد.»

او با اشاره به اینکه پرونده ارسالی در مرحله نخست پذیرفته شده و به اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) ارسال شده است، افزود: «ارزیابان این اتحادیه پس از مکاتبه، هماهنگی و با درنظر گرفتن شرایط آب وهوایی برای پرواز بر فراز بخش های غیرقابل دسترس این منطقه، در مرداد یا شهریورماه امسال به ایران سفر می کنند.»

به گفته او، موضوع اصلی ساماندهی بازدید گردشگران زیادی است که به لحاظ جاذبه های بی شمار طبیعی و تاریخی مانند قلعه بابک از این منطقه بازدید می کنند. معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هدف اصلی این طرح را اجرایی کردن مدیریت یکپارچه مورد نظر یونسکو دانست که در درازمدت با حفاظت از محیط زیست می تواند به واسطه حضور گردشگران نقش اساسی در معیشت مردم داشته باشد.

1