بازدید شرکت کنندگان خارجی همایش پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس از کاخ نیاوران

24 آوریل 2017 - 12:40 dsfr.ir/dz9qf

بازدید شرکت کنندگان خارجی همایش پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس از کاخ نیاوران
روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
بازدید استادان خارجی شرکت کننده در همایش پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس از کاخ نیاوران

استادان کشورهای خارجی شرکت کننده در همایش "پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس به منظور پایدارسازی محیط زیست" از کاخ #نیاوران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران متخصصان و اساتید کشورهای خارجی که در سومین همایش بین المللی "پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس به منظور پایدارسازی محیط زیست" شرکت کرده بودند عصر یکشنبه 3 اردیبهست ماه از کاخ نیاوران دیدن کردند.

گفتنی است سومین نشست تخصصی بین المللی "پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس برای پایدار سازی محیط زیست" به مدت دو روز از سوی مرکز میراث ناملموس تهران و کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در تاریخ 3 و 4 اردیبهشت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

موضوع این نشست اندیشه های عملی در بهره گیری از میراث فرهنگی ناملموس برای پایدارسازی محیط زیست است. در این نشست دو روزه، متخصصان کشورهای منطقه و پژوهشگرانی خارج از حوزه جغرافیایی آسیای غربی و مرکزی در موضوعات، نقش میراث فرهنگی ناملموس در تثبیت نظارت پایدار بر محیط زیست، اهمیت محیط زیست و منابع آن در تحقق عناصر میراث فرهنگی ناملموس، تعارض های بالقوه بین تحقق عناصر میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت از محیط زیست، رویکردهای مذهبی و فلسفی به مساله، حقوق مرتبط اجتماعات بومی و محلی و طایفه ای و ... به ارائه مقاله و سخنرانی می پردازند.

1