«میراث ورزش» در سال 95 چه برای ایران داشت؟

22 آوریل 2017 - 13:30 dsfr.ir/2h6ql

«میراث ورزش» در سال 95 چه برای ایران داشت؟
محمد مهیمنی
اجرای نمادین بازی چوگان

ایکوموس جهانی سال گذشته اعلام کرد هدف از اختصاص روز 18 آوریل به میراث ورزش، تجلیل از نقش #ورزش در بهبود بخشیدن به زندگی بشر است.

به گزارش ایسنا، رایزنی برای ثبت ملی ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه)، تعیین حریم مجموعه چوگان «فرح آباد»، ثبت ملی مجموعه سوارکاری گنبد کاوس و برنامه ریزی های دامنه دار برای ثبت جهانی «چوگان ایرانی» از مجموعه اقداماتی بودند که به نظر می رسد معاونت میراث فرهنگی تلاش داشت نشان دهد بر آن اساس در راستای میراث ورزشی قدم هایی برداشته است.

حتی دوم اردیبهشت سال گذشته محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی با موضوع «میراث ورزش» را مطرح کرد و با اشاره به زورخانه ها و ثبت ملی تعدادی از آنها گفت: علاوه بر حفظ و احیا این ورزش پهلوانی که میراث فرهنگی در ثبت بناهای آن فعالیت خوبی داشته، موضوع اشیای ورزشی نیز وجود دارد. حتی می توان نمایشگاهی با موضوع میراث ورزش در موزه ها برگزار کرد، چون ما آثاری با نقش و نگارهای ورزشی و حتی خود اشیاء ورزشی داریم که ارزش موزه ای دارند.

او ادامه داد: توجه به موضوعاتی که باعث صلح و افزایش اخلاق انسانی می شود بدون شک برای ایکوموس، یونسکو و همه مردم حائز اهمیت است. از این رو باید از موضوع میراث ورزش استقبال کرد، چرا که در فرهنگ ما ورزش باعث افزایش کرامت انسانی، خلق و خوی پهلوانی و جوانمردی نیز می شود.

از سوی دیگر با توجه به وظایف پژوهشی ایکوموس ایران و وظایف اجرائی معاونت میراث فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نباید توقعی از موسسه ایکوموس ایران داشت، اما آیا اقدامات انجام شده تا این زمان از سوی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در راستای به سرانجام رساندن این شعار کافی و مناسب بوده است؟

مهدی حجت، رئیس موسسه ایکوموس ایران در این زمینه به ایسنا توضیح داد: قرار بود جلساتی با وزیر ورزش و جوانان با هدف برنامه ریزی برای رسیدن به مقصدی در این زمینه برگزار شود، اما با تغییر وزیر هیچ کاری انجام نشد.

بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان این که ایکوموس جهانی چند جلسه تخصصی در این زمینه برگزار کرد و دو سخنرانی با حضور کارشناسان وزارت ورزش نیز در ایکوموس ایران برگزار شد، ادامه داد: زور موسسه ایکوموس ایران برای برگزاری جلسات بیشتری در این زمینه به وزارت ورزش نرسید، در واقع وقتی وزارت ورزش کمک نکرد، ما نیز بیش از این نمی توانستیم کاری انجام دهیم.

او تاکید کرد: موسسه ایکوموس ایران براساس وظایف کاری خود نمی تواند به صورت عملی و اجرائی اقدامی انجام دهد.

در بخشی از بیانیه ی ایکوموس جهانی که سال گذشته به مناسبت شعار «میراث ورزش» منتشر شد، بعد از اشاره به تاریخچه ی ورزش در دینا اعلام شده بود؛ «هدف از اختصاص دادن روز 18 آوریل 2016 به میراث ورزش، تجلیل از نقش ورزش در بهبود بخشیدن به زندگی بشر است. این کار از طریق شناخت و ارج نهادن به گونه های خاصی از بناها و محوطه ها، و ارتقاء آگاهی و حساس سازی عموم نسبت به ارزش های آنها، و همچنین نقشی که در شکل دهی هویت فرهنگی اجتماع مربوطه در سطوح محلی، ملی، و منطقه ای ایفا می کنند، صورت می گیرد.

از این رو، از کمیته های ملی ایکوموس دعوت می شود تا در رابطه با میراث ورزش، فعالیت هایی را از قبیل برگزاری همایش، سخنرانی، و میزگرد، انتشار اطلاعیه مطبوعاتی و بازدید از میراث ورزشی ترتیب دهند. هدف از این فعالیت ها حساس سازی و ارتقاء آگاهی عموم نسبت به ارزش های این میراث، و در مواردی، نسبت به فراهم سازی شرایط لازم برای حفاظت مناسب از آن است. کمیته های ملی ترغیب می شوند تا از ذینعان و جوامع محلی دعوت به عمل آورند تا با حضوری فعال در این بزرگداشت شرکت کنند.»

به گزارش ایسنا، با مشخص بودن نقش ایکوموس ایران و اقداماتی که به نظر می رسد معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای انجام ان ها در این راستا تمام تلاش خود را کرده است، نقش وزارت ورزش در این میان چه بوده است؟

1