تلاش برای تغییر طراحی صنایع دستی

17 آوریل 2017 - 19:00 dsfr.ir/wl9mm

تلاش برای تغییر طراحی صنایع دستی
دستینو
نشست تخصصی برندسازی صنایع دستی

صنایع دستی ایران را با طراحی مناسب جهانی می کنیم و محصولات خود را به بازارهای بین المللی عرضه می کنیم.

"مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی کشور"

به گزارش «ایرنا»، علی حاجی شیزری در نشست خبری مسابقه بزرگ طراحی صنایع دستی اظهار کرد: «همیشه در زمینه طراحی صنایع دستی دچار فقدان بودیم و از بازارها فاصله قابل توجه گرفته بودیم.» وی ادامه داد: «سال گذشته برای اولین بار، برای طراحی و نمونه سازی صنایع دستی در کشور اعتبار ویژه ای تخصیص پیدا کرد و با تامین این اعتبار و استفاده از طراحی های مبتنی بر خلاقیت و مطابق با سلیقه نسل جوان می توانیم خود را در بازارهای بین المللی مطرح کنیم.»

دبیر مسابقه طراحی صنایع دستی نیز با اشاره به اهمیت این رویداد افزود: «طراحان و هنرمندان تشویق شدند تا به خلق آثاری دست بزنند که مطابق سلیقه نسل جدید و خواست بازار باشد.»

مهران هوشیار همچنین خواستار حمایت سرمایه گذاران از تولید آثار خلاقانه صنایع دستی شد.

1