17 آوریل 2024 - 13:55

امضای قراردادهای موردی ایرلاین های ایرانی با بوئینگ

22 ژوئیه 2015 - 11:30 dsfr.ir/e84o5

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به امضای قرارداد با هواپیماسازی بوئینگ، گفت: پس از توافق هسته ای ایرلاین های داخلی با شرکت های هواپیماسازی اروپایی در راستای تامین نیازهای خود ارتباطاتی را برقرار کردند.

مقصود اسعدی سامانی با تاکید بر این که مراودات شرکت های هواپیمایی داخلی با شرکت های اروپایی زیاد شده است، تصریح کرد: با توجه به این که همکاری ایرلاین های ایرانی و شرکت های اروپایی پس از توافق هسته ای در مرحله مطالعاتی قرار دارد، 5 تا 6 ماه زمان نیاز است تا همکاری ها وارد فاز اجرایی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با بوئینگ آمریکا نیز ارتباطاتی برقرار شده است، گفت: شرکت بوئینگ به طور مشخص اعلام کرده بود که این آمادگی را دارد تا بعد از توافق با شرکت های ایرانی همکاری کند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بیان کرد: در این زمینه برخی شرکت های هواپیمایی داخلی قراردادهای موردی در رابطه با مدارک و داکیومنت ها با بوئینگ امضا کرده اند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « اقتصاد نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1