برگزاری دوره های آموزش حرفه ای میراث فرهنگی به کودکان در کاخ نیاوران

10 آوریل 2017 - 17:20 dsfr.ir/rr2z6

برگزاری دوره های آموزش حرفه ای میراث فرهنگی به کودکان در کاخ نیاوران
payamspot.blogspot.com
کوشک احمد شاهی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

دوره های آموزش حرفه ای میراث فرهنگی ویژه کودکان در مجموعه فرهنگی تاریخی #نیاوران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران این مجموعه با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا دوره هایی در راستای آموزش حرفه ای میراث فرهنگی به کودکان و نوجوانان برگزار می کند.

بر اساس این گزارش مجموعه نیاوران در راستای اهداف بلند مدت خود با محتوای آشنایی با مقوله موزه و میراث فرهنگی از سنین کودکی اقدام به برگزاری دوره یاد شده کرده است.

در این دوره کودکان و نوجوانان با مباحثی همچون راهنمایی در موزه، ثبت اشیای موزه ای، چیدمان موزه، طراحی نمایشگاه های موزه ای، تاریخچه موزه، حفاظت از بناهای تاریخی و اشیای موزه ای و غیره آشنا می شوند.

دوره آموزشی یاد شده از تاریخ 23 فروردین ماه به مدت 10 جلسه با تدریس کارشناسان میراث فرهنگی برگزار می شود.

1