20 مارس 2021 - 03:19

رعایت مقررات مصوب میراث فرهنگی در بافت تاریخی شیراز الزامی شد

22 ژوئیه 2015 - 11:00 dsfr.ir/bj0sm

رعایت ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی در عرصه و حریم آثار و بافت تاریخی در طرح تفصیلی و تمامی طرح های موضعی محدوده بافت فرهنگی و تاریخی با تصویب طرح تفصیلی بافت فرهنگی-تاریخی شیراز از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزامی شد.

به گزارش میراث آریا، این الزامات پیرو مصوبات مورخ 21 آبان ماه 1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز و رویکردهای مورد نظر مصوبه مذکور اعلام می شود.

همچنین در راستای لزوم صیانت از یکپارچگی بافت و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و احیای فرهنگ سکونت که بر اساس مصوبه مورخ 11 خرداد 1394 در خصوص لزوم صیانت از ارزش های بافت مذکور بوده است، نشست هایی برگزار شد.

رویکرد مصوبه فوق، بازآفرینی شهری و تصمیمات جلسه کمیته ای متشکل از شهرداری شیراز، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت عمران و بهسازی شهری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است.

طرح تفصیلی بافت تاریخی شیراز نیز در ادامه همین مصوبات در جلسه مورخ 22 تیرماه سال جاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 14 بند تصویب شد که تمامی ارگان های مرتبط، موظف به رعایت الزامات این مصوبه هستند.

1