آزادسازی عرصه هگمتانه در دستور کار قرار گرفت

9 آوریل 2017 - 13:00 dsfr.ir/ss0pt

تپه باستانی هگمتانه

مدیر پایگاه تاریخی #هگمتانه از تملک و آزادسازی عرصه «هگمتانه» در قسمت جنوب غربی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، بهرام توتونچی با اینکه این آزادسازی ها از یک یا دو قطعه پلاک مسکونی تجاوز نمی کند، افزود: با اعتباری که خوشبختانه در نظر گرفته شده است، فاز دو عرصه هگمتانه در قسمت جنوب غربی مشرف به بازار تا پایان فروردین ماه آزادسازی می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه پلاک های مسکونی بر اساس اعتبار سالیانه تملک می شود. امسال نیز با وجود وسعت تملک ها این اقدام انجام می شود.

توتونچی همچنین از دیگر اقدامات تپه هگمتانه خبر داد و گفت: درحال حاضر بخشی از محوطه سازی پیرامون کلیسا انجام شده و قسمت باقیمانده نیز قرار است به زودی در دستور کار قرار گیرد. همچنین مرمت بدنه ی ترانشه های روزباز از دیگر فعالیت هایی است که به صورت مداوم در حال انجام است، از سوی دیگر تکمیل سالن و فضای سرپوشیده ترانشه مرکزی نیز از جمله اقداماتی است که قرار است به زودی در دستور کار قرار گیرد.

مدیر پایگاه تاریخی هگمتانه اما حفاظت و مرمت را اولویت فعالیت های پایگاه عنوان کرد و گفت: یکی از سیاست ها و رویکردهای سازمان میراث فرهنگی در محوطه های خشتی تمرکز بر حفاظت و مرمت است. چون خشت خام در مقابل بارندگی و سرما دچار فرسایش جدی می شود و مرمت های اصولی می تواند باعث ماندگاری محوطه برای نسل های آینده باشد.

وی افزود: به همین دلیل موضوع کاوش در هگمتانه به کندی پیش می رود و اولویت ها بر پژوهش، حفاظت و مرمت گذاشته شده است.

1