مدیر اداره کل موزه ها اعلام کرد:

سعدآباد در رأس، استان فارس محبوب گردشگران

5 آوریل 2017 - 09:30 dsfr.ir/ga36g

سعدآباد در رأس، استان فارس محبوب گردشگران
رضا قادری
گردشگران نوروزی در تخت جمشید

مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی خبر داد: سعدآباد در رأس بناهای تاریخی و استان فارس در راس استان های پر بازدید نوروز 96 قرار گرفتند.

محمدرضا کارگر در گفت و گو با ایسنا اعلام کرد: بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده در طول 13 روز نوروز 96؛ بین 9 تا 10 میلیون گردشگر از بناها و موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازدید کردند، که بر اساس آمارها، حداقل رشد میزان بازدید از بناهای تاریخی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 10 درصدی مواجه بوده است.

او با بیان اینکه استان های غربی کشور به دلیل برودت هوا در نوروز، در مقایسه با استان های بخش های شمالی و جنوبی و شرقی کشور، و نسبت به سال های گذشته با افزایش ورود گردشگر مواجه نبودند، گفت: بر اساس آمار به دست آمده، استان فارس بیشترین حجم ورود گردشگر در نوروز 96 را به خود اختصاص داده است.

وی خراسان رضوی و اصفهان را پس از استان فارس به ترتیب دو استان با رتبه دو و سه در سطح کشور از نظر حجم بازدید گردشگران از بناهای تاریخی شان اعلام کرد.

کارگر همچنین «سعدآباد»، «حافظیه»، «پاسارگاد» و «تخت جمشید» را به ترتیب آثاری نام برد که از بین همه موزه ها و بناهای تاریخی کشور بیش ترین درصد بازدیدکنندگان را از آن خود کرده اند.

اگر پیش بینی مان درست باشد، همان میزان اعتبار را از دولت می گیریم

او با اشاره به میزان درآمد استان اصفهان از بازدید گردشگران از بناهای تاریخی این استان در نوروز که چیزی حدود دو میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است، گفت: بر اساس مصوبه دولت، درآمد حاصل از بازدید از موزه ها و بناهای تاریخی از بناهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در طول سال، به خزانه دولت واریز می شود و پس از آن براساس درآمد پیش بینی سازمان، میزان پیش بینی شده به سازمان میراث فرهنگی برگردانده می شود.

مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی توضیح داد: اگر سازمان میراث فرهنگی پیش بینی دقیقی از درآمد سالانه خود داشته باشد، می تواند در بودجه های سالانه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند و معمولا در صورتی که همان میزان پیش بینی، به دست آمده باشد، دولت همان اعتبار را به این سازمان بر می گرداند.

او تاکید کرد: اعتباری که از این محل به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داده می شود، باید در جهت توسعه جذب گردشگر بیشتر و ایجاد زیرساخت ها و غیره هزینه شود که البته این مسئله در دوره های مختلف و با توجه به سیاست های هر دوره متفاوت بوده است، در واقع در برخی دوره ها موافق این جهت و در برخی مخالف آن حرکت می کردند. با این وجود در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی تلاش می کند این درآمد را عمدتا در جهت ایجاد زیرساخت ها هزینه کند.

به گفته وی پولی که از این محل به سازمان میراث فرهنگی برگردانده می شود جدای از اعتبار و ردیف بودجه سالانه سازمان میراث فرهنگی است، بلکه این اعتبار بر اساس محاسبات سازمان میراث فرهنگی به آن پرداخت می شود.

1