7 اکتبر 2021 - 06:32

بیمه هنرمندان صنایع دستی همچنان ادامه خواهد داشت

4 آوریل 2017 - 10:50 dsfr.ir/4f3wd

بیمه هنرمندان صنایع دستی همچنان ادامه خواهد داشت
میثم رودکی - دنیای سفر
غرفه صنایع دستی استان بوشهر در نمایشگاه صنایع دستی تهران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بیمه هنرمندان صنایع دستی همچنان ادامه خواهد داشت.»

به گزارش «ایسنا» علی ربیعی افزود: «هنرمندانی که بیمه بودند، سابقه بیمه شان ادامه دارد و افرادی که اضافه شده اند، بیمه شدنشان به تامین اعتبار منابع منوط شده است.» وی افزود: «خوشبختانه با صحبت هایی که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت ارشاد صورت گرفت، مقداری تامین منابع مالی تخصیص یافته است.»

این مقام مسوول تصریح کرد: «اضافه شدن هنرمندان برای اخذ بیمه ادامه خواهد داشت. همچنین کسانی که از قبل بیمه بوده اند بیمه شان قطع نمی شود.»

1