آمار نوروزی اعلام شده، مربوط به هتل ها نیست!

4 آوریل 2017 - 10:40 dsfr.ir/6s8c5

آمار نوروزی اعلام شده، مربوط به هتل ها نیست!
عصر گردش
پذیرش هتل آسمان اصفهان

میزان #اقامت عنوان شده از سوی مسوولان #گردشگری کشور به #هتل ها تعلق ندارد.

"رئیس جامعه هتلداران ایران"

رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر اینکه میزان اقامت عنوان شده از سوی مسوولان گردشگری کشور به هتل ها تعلق ندارد، گفت: «می توان گفت مسافران در آمار شب اقامت، به هتل ها نرفته اند و اینکه در کدام واحدهای اقامتی اقامت داشته اند را نمی دانم!»

به گزارش «سفر»، جمشید حمزه زاده با بیان اینکه معاون گردشگری کشور با اعلام چنین آمارهایی، آمار اقامت در مراکز اقامتی مجاز مانند هتل ها را زیر سوال می برد و آمار هتلداران را غیرواقعی جلوه می دهد، تصریح کرد: «ضریب اقامت مسافران نوروزی در هتل های کشور نسبت به سال گذشته با 10 درصد کاهش روبه رو بوده و این درحالی است که در دنیا هتل ها را به عنوان مراکز اقامتی مجاز معرفی می کنند اما در ایران از مسافر کاشانه گرفته تا خانه های استیجاری در زمره مراکز اقامتی محسوب می شوند.»

1