هیچ مجوز شکاری برای گردشگر داخلی و خارجی صادر نشده است

18 مارس 2017 - 12:00 dsfr.ir/sl6bj

هیچ مجوز شکاری برای گردشگر داخلی و خارجی صادر نشده است
squarespace.com
مجوز شکار در ایران به گردشگران داخلی و خارجی داده نشده است!

سازمان حفاظت محیط زیست امسال فقط برای سه قرق اختصاصی در استان های #کرمان و #یزد، 32 مجوز شکار کل و بز و قوچ و میش را صادر کرده است.

"مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست"

به گزارش پام، علی تیموری با بیان این مطلب افزود: سازمان حفاظت محیط زیست از سه سال گذشته تا کنون هیچ گونه مجوز شکار و صیدی چه برای گردشگران داخلی و چه برای گردشگران خارجی صادر نکرده است.

وی با اشاره به تصویرنامه ای که در فضای مجازی مبنی بر مجوز صدور شکار برای شکارچیان خارجی منتشر شده است گفت: سازمان حفاظت محیط زیست امسال تنها به سه قرق اختصاصی که در استانهای کرمان و یزد بوده است 32 مجوز شکار کل و بز و قوچ و میش صادر کرده است.

تیموری ادامه داد: این مجوزها به این دلیل برای قرق های اختصاصی صادر شده است که چون صاحبان قرق ها مسئول حفظ و صیانت از حیات وحش آن منطقه هستند به گونه ای که در برخی مراکز حیات وحش آنان رشد 400 درصدی داشته و به همین دلیل قانون به صاحب قرق این اجازه را می دهد که مجوز شکار و صید با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست صادر نماید.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت و محیط زیست افزود: لذا طبق قانون 4 تا 6 درصد مجوز شکار برای صاحبان قرق است که امسال تنها یک درصد مجوز شکار صادر شده که از همین یک درصد، 30 درصد حق شکار مختص به جوامع محلی و 70 درصد برای شکارچیان داخلی و خارجی در صورتی که تاکنون تخلف شکار غیرمجاز نداشته اند صادر می شود.

وی گفت: کسانی که مجوز شکار دریافت می کنند با نظارت محیط بانان تنها حق شکار یک راس کل و بز یا قوچ و میش را دارند.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به متن نامه صدور مجوز شکار ادامه داد: بنابر این نامه صدور پروانه شکار چهارپا نیازمند اجماع نقطه نظرات فنی از سوی سازمان محیط زیست است که در چند سال اخیر به دلیل بحران های موجود در سطح مناطق و ملاحظات کارشناسی امکان آن مهیا نگردیده است اما در حال حاضر پروانه شکار چهارپا جهت متقاضیان داخلی و خارجی در سطح قرق های اختصاصی در حال صدور است که دفاتر خدمات مسافرتی که گردشگر خارجی دارند نیز می توانند از این بهره برداری استفاده نمایند.

وی گفت: لذا سازمان حفاظت محیط زیست هیچ گونه مجوزی برای مناطق آزاد و چهارگانه محیط زیست کشور صادر نکرده و این مجوز تنها برای سه قرق اختصاصی آن هم تنها شکار 32 راس حیات وحش صادر گردیده است.

1