3 اکتبر 2021 - 09:43

عوارض خروج از کشور را الکترونیکی پرداخت کنید

18 مارس 2017 - 11:30 dsfr.ir/a92kj

عوارض خروج از کشور را الکترونیکی پرداخت کنید
arbaeen.net
مسافران در فرودگاه

امکان پرداخت الکترونیکی #عوارض خروج از کشور از طریق بانک ملی #ایران راه اندازی شده است.

در آستانه سال نو و افزایش سفرهای نوروزی، امکان پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور از طریق بانک ملی ایران، نقش موثری در تسهیل و تسریع امور هموطنان ایفا می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از آذرماه امسال این خدمت توسط بانک ملی ایران در شعبه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) راه اندازی شده و در آینده برای سایر مبادی خروجی کشور نیز عملیاتی خواهد شد.

1