اظهارنظرهای غیرکارشناسی آسیب های جدی به صنعت گردشگری وارد می کند

15 مارس 2017 - 09:00 dsfr.ir/6o53u

اظهارنظرهای غیرکارشناسی آسیب های جدی به صنعت گردشگری وارد می کند
هتل جار
محمدعلی فرخ مهر رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران

رئیس اتحادیه #هتل ها و هتل آپارتمان های استان #تهران با انتقاد از اظهارت غیرکارشناسی در حوزه #گردشگری، خواستار رسیدگی مسئولان به این اظهارات شد.

به گزارش اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران، محمدعلی فرخ مهر با اشاره به برخی مصاحبه های انجام شده در خصوص تکمیل هتل های درجه یک تهران تا پایان سال 2018 از سوی برخی مدیران گفت: اینکه این موارد بر اساس چه مستنداتی مطرح شده است جای سوال دارد و این اطلاع رسانی ها نه تنها هدایت گر نیست بلکه با روح هدف های تعیین شده جهت حضور گردشگران اعم از داخلی و خارجی منافات دارد و موجب تشویش اذهان عامه، آنان که قصد به سفر دارند خواهد شد.

وی افزود: بازخورد سخنان نابجا اثرات پیش بینی نشده ای دارد که به زیرساختهای یک حرفه و نهادهای وابسته به آن تزلزل وارد می کند.

فرخ مهر خاطر نشان کرد: کار و مسئولیت ستادی در مقاطع خاص با فعالیت صنعتی که زیرساخت ها و بنیان های تاریخی و مسئول در همه ابعاد قانون مدار متفاوت است و اظهار نظر در خصوص صنعتی که تأثیرات اقتصادی آن مرتبط به توسعه پایدار است و فراگیری آن در اقتصاد مقاومتی اثرگذارترین صنعت به حساب می آید توجه و تخصص لازم دارد.

وی با اشاره به تبعات صحبت های غیر کارشناسی در این خصوص اظهار کرد: عدم حضور مسافر و متضرر شدن سرمایه گذاران فعلی و نیز عدم حضور سرمایه گذاران جدید به این صنعت، اختلال در تصمیم گیری امور مالیاتی و سایر نهادهایی که با توجه به سطح اشغال هتلها برنامه ریزی می کنند از جمله مشکلاتی است که اظهارت غیر کارشناسی به این حوزه وارد می کند.

فرخ مهر در ادامه خاطر نشان کرد: مراکز اقامتی که در حوزه مهمانپذیران و هتلها در طبقه بندی و سطوح مختلف پوشش دهنده قشرهای گوناگون هستند و با حفظ شئونات و مهمانوازی ایرانی اسلامی، امور بهداشت و رفاهی، امنیت اجتماعی و شخصی در ایام نوروز سرویس دهی می نمایند را مصاحبه کننده نادیده گرفته است.

وی با انتقاد از اظهارات مطرح شده در این خصوص گفت: نهاد متولی که امر سیاست گذاری برای این صنعت گرانقیمت را دارد می بایست با ارائه استدلال های مبتنی بر مستندات، پاسخ لازم را دهند تا از هر گونه اظهار نظرهای غیر تخصصی و حرفه ای جلوگیری شود.

1