6 اکتبر 2021 - 21:31

فعالیت شرکت های اینترنتی حمل و نقل مسافر زیر ذره بین شورای عالی ترافیک

13 مارس 2017 - 10:00 dsfr.ir/t10d2

فعالیت شرکت های اینترنتی حمل و نقل مسافر زیر ذره بین شورای عالی ترافیک
نامشخص
خرید اینترنتی بلیت

رئیس شورای عالی هماهنگی #ترافیک شهرهای کشور خواستار ضابطه مند شدن فعالیت شرکت های مسافربری اینترنتی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، گزارش جامعی از نحوه فعالیت فعلی شرکت های اینترنتی حمل و نقل مسافر در تهران ارائه شد و ابعاد موضوع مورد بررسی و تحلیل اعضای جلسه قرار گرفت.

رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: در جلسه آینده که در سال 96 تشكیل خواهد شد، باید چارچوب مشخص و دقیقی برای فعالیت شرکت های اینترنتی حمل و نقل مسافر که به تازگی در کشور فعال شده اند تعیین شود و در این باره به جمع بندی نهایی برسیم.

هوشنگ خندان دل در ادامه اظهار کرد: شرکت های اینترنتی حمل و نقل مسافر باید فعالیت خود را براساس حضور پایدار و ایمن ادامه دهند. همچنین باید تکالیف قانونی برای حضور و فعالیت افراد در این شرکت ها به منظور جابجایی مسافر مشخص شود.

رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از همه اعضای این شورا خواست تا در جلسه آتی جهت ضابطه مند کردن وضعیت فعالیت شرکت های اینترنتی حمل و نقل مسافر حتما حضور یابند و پیشنهادها و نظرات خود را در این باره ارائه دهند.

وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هم خواست تا از فعالان بخش خصوصی که در این عرصه فعال شده اند در جلسه بعدی دعوت به عمل آید تا نظرات آنان نیز در ساماندهی موضوع مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به بررسی گزارش تصمیمات اتخاذ شده جهت رفع مشکلات ترافیک تهران پرداخت.

خندان دل گفت: شهرداری تهران باید برنامه زمان بندی شده ای برای تحقق اهداف خود برای رفع ترافیک تهران به شورای عالی ترافیک تهران ارائه دهد تا تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

وی با تاکید بر موضوعات پارک سوارها و سیستم ITS، بر توسعه آنها در کشور تاکید کرد.

رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با تاکید بر توسعه مترو به عنوان وسیله ای پرطرفدار در حوزه حمل و نقل عمومی هم گفت: زیرساخت های مناسبی در این حوزه ایجاد شده است و باید به این امر کمک کنیم و اگر لازم باشد با ارائه مصوباتی به دولت، کمک هایی را جهت توسعه مترو طلب نماییم.

خندان دل همچنین پیشنهاد داد تا موضوع استفاده ادارات از خودروهای سرویس را که پیش از این طی مصوبه ای لغو شده است دوباره مورد بررسی قرار دهد و پیشنهادهای لازم از سوی کارشناسان در این زمینه ارائه شود.

1