سن یا مشخصات هواپیما؛ مسئله این است

11 مارس 2017 - 14:30 dsfr.ir/fn8zc

ایرباس هواپیمایی ایران

چرا محدودیت سن هواپیما را بر نمی دارند و توجه به مشخصات #هواپیما را ملاک قرار نمی دهند؟

بهمن ماه سال گذشته مصوبه طرح کفایت سرمایه شرکت های هواپیمایی توسط سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شد؛ طبق این ابلاغیه شركت هایی كه مبادرت به اخذ پروانه برقراری پروازهای برنامه ای داخلی خواهند كرد، 175 میلیارد تومان، پروازهای بین المللی 200 میلیارد تومان، همچنین شركت هایی كه مبادرت به اخذ پروانه پروازهای چارتری (دربستی) می كنند داخلی 140 میلیارد تومان و بین المللی 175 میلیارد تومان تعیین شده بود.

در همین راستا پروانه بهره برداری شركت های بار هوایی 50 میلیارد تومان و خدمات ایرتاكسی 30 میلیارد تومان، پروانه بهره برداری كامل شامل برقراری پروازهای برنامه ای، چارتر و بار 350 میلیارد تومان تعیین شده بود.

بعد از این موضوع تمام ایرلاین های داخلی به موضوع طرح کفایت سرمایه شرکت های هواپیمای واکنش نشان دادند اما پس از آن 7 شرکت درخواست تاسیس ایرلاین را داشتند که مقصود اسعدی سامانی در رابطه با تاسیس ایرلاین ها گفته بود که مجوز فعالیت ایرلاین ها منوط بر این است که بتوانند سرمایه خود را تامین کنند تا مجوز بهره برداری بگیرند.

وی در همین رابطه عنوان کرد: تعدادی از شرکت های هواپیمایی، مراحل گرفتن موافقت اصولی را طی می کنند و در حال تکمیل پرونده و مدارک خود هستند تا در شورای عالی هواپیمایی برای گرفتن موافقت مطرح شوند.

پس از آن در شهریور ماه امسال دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از موافقت با درخواست تاسیس 6 شرکت هواپیمایی خبر داد.

پس از انتشار این خبر؛ تعدادی از کاربران پیام هایی ارسال کرده اند که در ادامه می خوانید.

یکی از کاربران در پیام خود عنوان کرده است: با توجه به مجوز جدید به 6 شرکت جدید چرا، محدودیت سن هواپیما را بر نمی دارند و توجه به مشخصات هواپیما را ملاک قرار نمی دهند.

کابر دیگری نوشته است: اگر می خواهیم علم روز دنیا را بدانیم باید ببینیم که هر کشور فقط یک یا نهایتا 3 خط هوایی مستقل و مجزا دارد و سایر خطوط به صورت ساب سایدری در کنار خطوط دیگر بار اتفاقات و رخدادهای فنی و حمل بار و بسته های پستی و ... را بر دوش دارند. حال این که این گونه رقابتی کردن بازار در صنعت کوچک (از نظر فنی و تخصصی و پروازی) و بزرگ و تاثیرگذار (از نظر زیرساختی و توسعه ای و گروه های اجتماعی درگیر) اصطکاک را بسیار بالا برده و در جهان منسوخ شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1