17 ژانویه 2021 - 02:30

بانک گردشگری هتل می سازد

10 مارس 2017 - 00:10 dsfr.ir/f93ud

بانک گردشگری هتل می سازد
نامشخص
مراسم کلنگ زنی هتل بافت

مراسم کلنگ زنی و آغاز به ساخت #هتل بافت، برگزار شد.

در این مراسم که «علیرضا رزم حسینی»، استاندار کرمان، «مهدی جهانگیری»، رییس گروه مالی گردشگری، «خسرو خواجه حسنی»، مدیرعامل بانک گردشگری و جمعی از مسئولین و مردم محلی حضور داشتند، ساخت هتل بافت با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری به صورت رسمی در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ساخت هتل بافت با هدف توسعه صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه و در راستای اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد. گروه مالی گردشگری به عنوان بزرگ ترین هلدینگ بخش خصوصی در صنعت گردشگری، اقدامات زیادی در راستای ایجاد زیرساخت های مهم این صنعت انجام داده است.

1