6 اکتبر 2021 - 03:13

نمایش صنایع دستی در خانه ملت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

7 مارس 2017 - 09:10 dsfr.ir/xy5fq

نمایش صنایع دستی در خانه ملت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مینا رشیدی - دنیای سفر
26 امین نمایشگاه ملی و 5 امین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

دو نمایشگاه صنایع دستی در خانه ملت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال برگزاری است.

دو نمایشگاه از آثار صنایع دستی به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی از 14 تا 18 اسفندماه در ساختمان راهروی اصلی ورودی به صحن مجلس شورای اسلامی و سالن اختصاصی نمایشگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال برگزاری است.

این نمایشگاه در راستای فراهم کردن زمینه تسهیل اجرای مصوبات هیات محترم دولت در خصوص خرید هدایا از سوی ارگان ها و سازمان های دولتی از اقلام صنایع دستی و همچنین اجرای سیاست های معاونت صنایع دستی درخصوص اشاعه این صنعت و نیز توسعه فروش در این حوزه صورت می گیرد.

1