9 اکتبر 2021 - 11:52

هدیه صنایع دستی به اولین گردشگر

7 مارس 2017 - 11:30 dsfr.ir/i13kd

هدیه صنایع دستی به اولین گردشگر
تابناک
المان چوپان نوروزی در كوهسنگی مشهد

معاون صنایع دستی کشور از در نظر گرفتن سوغات نوروزی برای نخستین گردشگران ورودی به هر استان خبر داد.

بهمن نامورمطلق افزود: «قرار است به نخستین گردشگرانی که همزمان با نوروز وارد استان های مختلف می شوند، نمادهایی که هم کوچک است و هم ارزان هدیه داده شود. جز این، کارگاه های زنده هم در شهرهای مختلف برای معرفی بیشتر صنایع دستی برگزار می شود.»

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: «نوروز 1395، در استان های مختلف ایران، 650 بازارچه صنایع دستی برگزار شد و هنرمندان در 6700 غرفه به ارائه آثار خود پرداختند. نوروز امسال برآنیم تا تعداد بازارچه ها را افزایش دهیم. همچنین به لحاظ کیفی هم توجه بیشتری به صنایع دستی ارائه شده در این بازارچه ها داشته باشیم.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1