11 ژوئن 2024 - 15:11
http://dsfr.ir/3yv7c5

اخبار صنایع دستی

برگزاری نمایشگاه تطبیقی سوغات زیارتی ایرانی و خارجی

برگزاری نمایشگاه تطبیقی سوغات زیارتی ایرانی و خارجی

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور درباره روند اجرایی بسته سوغات زیارتی در مشهد گفت: «مشکل ما در این زمینه...