22 ژوئن 2022 - 16:39
http://dsfr.ir/1yt1vb

اخبار گردشگری

مدیران گردشگری عاجز از ساخت سرویس بهداشتی بین راهی

مدیران گردشگری عاجز از ساخت سرویس بهداشتی بین راهی

مدیران گردشگری عاجز از ساخت سرویس بهداشتی بین راهی، توسعه صنعت توریسم پیشکش!
روستاها؛ فرصتی برای توسعه پایدار

روستاها؛ فرصتی برای توسعه پایدار

گردشگری روستایی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین واقعیت های اقتصادی جهان است.