3 اکتبر 2021 - 12:41
http://dsfr.ir/o1uaip

برچسب : Tourism Day

5 مهر روز جهانی گردشگری

5 مهر روز جهانی گردشگری

در سال 1980، سازمان ملل متحد روز 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ماه را به عنوان #روز_جهانی_گردشگری معرفی کرد....