http://dsfr.ir/yfl6zj

برچسب : meysam roudaki

نکات ایمنی در سفرهای بین المللی

نکات ایمنی در سفرهای بین المللی

در این نوشته با برخی از نکات ایمنی مهم در هنگام #گردشگری در حین #سفر های داخلی و خارجی آشنا خواهید شد.
انواع روادید (ویزا) برای ورود به ایران

انواع روادید (ویزا) برای ورود به ایران

ایران برای افراد خارجی 13 نوع ویزا (روادید) صادر می کند که در زیر معرفی و بررسی می کنم.