16 اکتبر 2021 - 07:03
http://dsfr.ir/z9611q

برچسب : یخچال تاریخی مهاباد

یخچال تاریخی مهاباد در شهرستان اردستان مرمت می شود

یخچال تاریخی مهاباد در شهرستان اردستان مرمت می شود

بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، یخچال تاریخی #مهاباد در شهرستان #اردستان مرمت می شود.