6 اکتبر 2021 - 21:50
http://dsfr.ir/3l7izl

برچسب : گورستان پورتا سارنو

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

سرویس #میراث فرهنگی دنیای سفر: #مومیایی یک مرد که در وضعیت مطلوبی قرار دارد در مقبره ای واقع در شهر تاریخی #...