http://dsfr.ir/vmf7a2

برچسب : گنجینه فرعون

گنجینه فرعون میهمان کشورهای مختلف می شود

گنجینه فرعون میهمان کشورهای مختلف می شود

وزارت آثار باستانی مصر از برگزاری نمایشگاهی با عنوان «شاه توت عنخ آمون» در چندین شهر در اروپا و دیگر نقاط...