http://dsfr.ir/mig6fe

برچسب : گردشگری MICE

صنعت MICE راهی برای فصلی نبودن توریسم

صنعت MICE راهی برای فصلی نبودن توریسم

صنعت MICE فصلی بودن #توریسم را کاهش می دهد، به همین دلیل است که بیشترین حجم رویدادهای #گردشگری در طول فصل های...
جایگاه بین المللی آسیا در برگزاری گردشگری MICE

جایگاه بین المللی آسیا در برگزاری گردشگری MICE

صنعت MICE در آسیا رشدی بیشتر از متوسط جهانی را نشان داده است و تعداد انجمن ها در آسیای پاسیفیک 124 درصد رشد...
چرا گردشگری رویداد اهمیت دارد؟

چرا گردشگری رویداد اهمیت دارد؟

صنعت MICE به طور وسیع و سریعی در حال رشد است و به طور عمده با #سفر برای اهداف تجاری مشخص می شود.

از گردشگری MICE چه می دانیم؟

از گردشگری MICE چه می دانیم؟ عبارت MICE (یعنی ملاقات ها، انگیزش ها، انجمن ها و نمایشگاه ها) بخشی از #توریسم را تشکیل می دهد که شامل فعالیت ها و رویدادهای تجاری است..به طور عمومی، رویدادهای MICE، رویدادها و فعالیت هایی هستند که شامل شرکت کنندگانی می شوند که علاقه مشترکی دارند و در یک مکان جمع شده اند. این نوع از گردشگری، از... 4 آوریل 2017 - 10:30