23 ژوئن 2024 - 00:58
http://dsfr.ir/ffn2cp

برچسب : گردشگری کشاورزی

صدور نخستین موافقت اولیه پیاده سازی گردشگری کشاورزی در سبزوار

صدور نخستین موافقت اولیه پیاده سازی گردشگری کشاورزی در سبزوار

رئیس اداره میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی #سبزوار از صدور نخستین موافقت اولیه گردشگری کشاورزی در این...