http://dsfr.ir/czggf3

برچسب : گردشگری کردستان

گردشگری کردستان و هزار وعده ناتمام

گردشگری کردستان و هزار وعده ناتمام

علی ربیعی وزیر رفاه هفته گذشته در حالی از ایجاد 120 هزار شغل در حوزه گردشگری سه استان سمنان، کردستان و...
گردشگری کردستان؛ چشم به راه روزهای روشن

گردشگری کردستان؛ چشم به راه روزهای روشن

خبرهای خوشی که از تکمیل و راه اندازی چند هتل در استان کردستان حکایت دارند، می تواند بارقه های امید را در دل...
فرداهای روشن در انتظار گردشگری کردستان

فرداهای روشن در انتظار گردشگری کردستان

اگر چه سفر در ایران به نام شمال سند خورده است و تا کسی از سفر تفریحی سخن می گوید فورا از دریا و جنگل و ماهی...

بژی کردستان

بژی کردستان همه آن ها که از تهران به سنندج سفر می کنند به یک باره از افت کیفیت راه بعد از همدان در مسیر سنندج، متعجب می شوند. بخش هایی از این مسیر تنها دارای دو باند است و این سوال پیس می آید آیا این راه نامناسب در شان دو مرکز استان، یعنی سنندج و همدان است؟ .سفر بیستم ریاست جمهوری ایران را باید از دید گردشگری... 26 ژوئیه 2015 - 13:00