http://dsfr.ir/algkgg

برچسب : گردشگری کتاب

تور گردشگری کتاب در شهر آفتاب

تور گردشگری کتاب در شهر آفتاب

بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور که از روز گذشته به طور رسمی در مجموعه نمایشگاهی #شهرآفتاب برپا شده، دارای بخش...
بوئنوس آیرس، بهشت گردشگران کتاب دوست

بوئنوس آیرس، بهشت گردشگران کتاب دوست

"گسترش کتاب فروشی ها در هر شهری نشان از رشد فکری آن مردم دارد. در تهران، راسته کتاب فروشی بارها در...
فروشگاه فصلی بزرگ

فروشگاه فصلی بزرگ

تا وقتی که دولت اعتبارات هنگفتی را برای برگزاری سالانه نمایشگاه کتاب تهران هزینه می کند، شبکه پایدار توزیع...