http://dsfr.ir/a18hyg

برچسب : گردشگری سوئیس

موزه ای که به شکست های تاریخ افتخار می کند

موزه ای که به شکست های تاریخ افتخار می کند

«موزه شکست» بزودی افتتاح خواهد شد و با ایده «تاریخ، فقط برنده ها را ثبت نمی کند» همه شکست های فراموش شده را...
زیبایی های گردشگری ایران بسیار بیشتر از سوئیس است

زیبایی های گردشگری ایران بسیار بیشتر از سوئیس است

سوئیس آماده استقبال از گردشگران ایرانی است، البته زیبایی های #گردشگری #سوئیس به اندازه #ایران نیست.
نقشه سوئیسی برای جذب گردشگران ایرانی

نقشه سوئیسی برای جذب گردشگران ایرانی

یک هیات گردشگری سوئیسی درحالی هفته گذشته به ایران سفر کردند که اخبار حاکی از برنامه ریزی این کشور برای بازار...