23 ژوئن 2024 - 00:48
http://dsfr.ir/7cffcj

برچسب : گردشگری بافق

تشکیل شبکه شهرهای همکار گردشگری

تشکیل شبکه شهرهای همکار گردشگری

شبکه شهرهای همکار #گردشگری بین ۳۰ شهر با مرکزیت #بافق تشکیل می شود.