17 اکتبر 2021 - 01:40
http://dsfr.ir/lkt4nd

برچسب : گردشگری اردستان

یخچال تاریخی مهاباد در شهرستان اردستان مرمت می شود

یخچال تاریخی مهاباد در شهرستان اردستان مرمت می شود

بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، یخچال تاریخی #مهاباد در شهرستان #اردستان مرمت می شود.