20 سپتامبر 2019 - 10:24
http://dsfr.ir/49rx24

برچسب : گردشگران آسیایی

تمهیدات ویژه فرانسه برای جذب گردشگران آسیایی

تمهیدات ویژه فرانسه برای جذب گردشگران آسیایی

دولت فرانسه با افزایش تدابیر امنیتی در تلاش است باردیگر اطمینان گردشگران آسیایی را برای سفر به این کشور به...