19 سپتامبر 2019 - 20:57
http://dsfr.ir/mf95mi

برچسب : گراند هتل تبریز

ثبت 3 اثر تاریخی-فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی کشور

ثبت 3 اثر تاریخی-فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از ثبت سه اثر فرهنگی-تاریخی آذربایجان شرقی در فهرست...