http://dsfr.ir/b7bkrm

برچسب : کیمو تیلی کاینن

تغییر رفتار راه حل مشکلات زیست محیطی دنیا

تغییر رفتار راه حل مشکلات زیست محیطی دنیا

درست است که تغییر رفتار و گرایش بدون هزینه نخواهد بود اما ادامه مسیر قبلی می تواند هزینه های بیشتری را به بار...