http://dsfr.ir/cu62so

برچسب : کویر گرماب لوت

شعبه ای از کره ماه را در کویر خراسان جنوبی تجربه کنید

شعبه ای از کره ماه را در کویر خراسان جنوبی تجربه کنید

خراسان جنوبی منطقه ای گرم و خشک و دارای کویرهای بکر و منحصر بفرد است که کویر دهسلم نهبندان را شعبه ای از کره...