20 سپتامبر 2019 - 07:55
http://dsfr.ir/x7ge34

برچسب : کوچ سرفینگ

اقامت رایگان در سراسر جهان با couchsurfing.com

اقامت رایگان در سراسر جهان با couchsurfing.com

وب سایت couchsurfing.com تمامی شهرهای ایران را نیز تحت پوشش خود قرار داده است.
«کوچ سرفینگ»، محرک رشد گردشگری یا چالش اقتصاد گردشگری؟

«کوچ سرفینگ»، محرک رشد گردشگری یا چالش اقتصاد گردشگری؟

سایت کوچ سرفینگ (CouchSurfing) دوازده سال پیش همزمان با آغاز ظهور بسیاری از وب سایت های مرتبط با گردشگری پا...