19 سپتامبر 2019 - 12:58
http://dsfr.ir/nakedu

برچسب : کوه خواجه

کوهی با معماری شگفت انگیز در انتظار ثبت جهانی

کوهی با معماری شگفت انگیز در انتظار ثبت جهانی

کوه خواجه تنها عارضه طبیعی دشت سیستان که در سال 1310 به ثبت ملی رسید در انتظار ثبت جهانی است.
ارائه طرح پژوهشی کوه خواجه توسط باستان شناسان ایتالیایی

ارائه طرح پژوهشی کوه خواجه توسط باستان شناسان ایتالیایی

رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران با بیان اینکه فعالیت های باستان شناسی موسسه ایزومئو ایتالیا از سال 1959 در...
ترک های فراموشی بر پیکر کوه خواجه سیستان

ترک های فراموشی بر پیکر کوه خواجه سیستان

چگونه می توان پرونده کوه خواجه را در فهرست پیشنهادی به یونسکو نگه داشت و اعلام کرد که قصد داریم آن را جهانی...